Codeigniter Saylama Pagination Nasıl Yapılır

Yazar: | 23 Kasım 2018

PHP kodlama yaparken ilk etapta lazım olmasa da zaman geçtikçe veri artması ile bir sayfaya çok fazla veri içerik yüklemek sayfanın açılma süresini zorlaştıracak ve daha karmaşık bir görünüme neden olur.

Codeigniter ile pagination yani sayfalama yapmak için controller, model, view katmanlarında yapılması gerekenler;

public function index(){

		$this->load->Library("pagination");

		$config["base_url"] = base_url("referanslar/index");
		$config["total_rows"] = $this->Referans_model->get_count();
		$config["uri_segment"] = 3;
		$config["per_page"] = 3;
		$config["num_links"] =2;

		$this->pagination->initialize($config);
		$page = ($this->uri->segment(3)) ? $this->uri->segment(3) : 0;

		$this->data['results']= $this->Referans_model->get_records($config["per_page"], $page);
		$this->data['Links'] = $this->pagination->create_links();
		


		$this->data['content'] = 'referans';
		


		$this->load->view($this->layout, $this->data );
	}
public function get_count()
	{
		return $this->db->count_all_results($this->table); // tablodaki kayıt sayısını döndür
	}

	public function get_records($limit, $count)
	{
	return $this->db->limit($limit, $count)->get($this->table)->result();
	}
  <div class="clients-grid grid-gutter">
   <ul class="pagination post-pagination text-center mt-50">
    <?php foreach ($results as $key ): ?>
     <li>
      <?php echo $key->referans_ad ?>
     </li>
    <?php endforeach ?>
   </ul>
   <p class="waves-effect waves-light"><?php echo $Links; ?></p>
  </div>

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir