Amacımız, Carbon Fields içindeki rich_text alanında TinyMCE editörünü kullanırken otomatik paragraf eklemeyi devre dışı bırakmak

Yazar: | 8 Haziran 2024
add_filter(‘tiny_mce_before_init’, ‘customize_tiny_mce_settings’);
function customize_tiny_mce_settings($settings) {
// Tüm post type’lar için wpautop özelliğini kapat
$settings[‘wpautop’] = false;
return $settings;
}
use Carbon_Fields\Container;
use Carbon_Fields\Field;

add_action('carbon_fields_register_fields', 'crb_attach_post_meta');
function crb_attach_post_meta() {
  Container::make('post_meta', 'Custom Data')
    ->where('post_type', '=', 'page') // Sayfa için geçerli
    ->add_fields(array(
      Field::make('rich_text', 'crb_about_content1', 'About Content'),
    ));
}