Aylık Arşiv: Kasım 2018

Codeigniter ile iletişim sayfasındaki iletişim formunu gönder

Codeigniter framework’ü ile PHP ile yazdığınız web sitesinde iletişim sayfasındaki formu göndermek için çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Codeigniter sizin için bir mail gönderme sınıfı zaten oluşturmuş durumda. Sadece yapılması gereken formdan gelen veriyi toplamak ve mail sınıfını çağırıp işlemi tamamlamak.

Hadi koda bakalım;

Codeigniter’da controller alanında bir  mail gönderen fonksiyon yazalım.

public function mail_gonder(){

        //formdan gelen verileri yakalıyoruz
		$data['adsoyad'] = $this->input->post('adsoyad');
		$data['email'] = $this->input->post('email');
		$data['telefon'] = $this->input->post('telefon');
		$data['konu'] = $this->input->post('konu');
		$data['mesaj'] = $this->input->post('mesaj');
		
		$result = $this->Iletisim_model->ekle($data); // mail göndermeden önce verileri kendi veritabanınıza kaydedebilirsiniz

		$config['protocol'] = 'smtp';
		$config['smtp_host'] = 'mail sunucusu';
		$config['smtp_port'] = 'mail port';
		$config['smtp_user'] = 'mail adresi ';
		$config['smtp_pass'] = 'mail şifresi';
		$config['mailtype'] = 'html';
		$config['charset'] = 'utf-8';		$this->load->library('email', $config);
		$this->email->initialize($config);       $this->email->initialize($config); //sunucu bilgilerini email kütüphanesine gönderdik
      $this->email->from("gönderilecek maili yazılmalı","mail açıklama");//mail gönderen bilgileri
      $this->email->to($this->input->post('email')); //formdan gelen mail alıcı bilgileri
      $this->email->subject($this->input->post('konu')); //Formdan gelen mail konusu
      $this->email->message($this->input->post('mesaj')); //Formdan gelen mail içeriği
      	$send=$this->email->send(); //Email kütüphanesi ile maili gönderiyoruz.
      	if($send)
      	{
      		echo "Mail gönderildi";
      	}
      	else show_error($this->email->print_debugger());
          //hata mesajı yazdırılabilir hata kaynağını görmek için

      	if ($result==1) {
      		$this->session->set_flashdata('basarili', 'İşlem Başarılı');
      		redirect('iletisim');
      	}else
      	{
      		$this->session->set_flashdata('hata', 'Tekrar Deneyiniz');
      		redirect('iletisim');
      	}

      }

Formdan gelen verileri yakaladıktan sonra mail sınıfı için gerekli olan config ayarları yapıldı. Formdan gelen veriler mail olraka gönderilirken kendi veritabanımıza da kaydedilmesinde fayda var. Bunun için standart bir ekle fonksiyonu kullanılabilir. Daha sonra toplanan veriler yukarda belirtilen controller içindeki kodlar ile gönderilir.

Excel Hücreler Neden Hareket Etmez

Excel 2016 veya daha öncesi sürümlerde seçilen hücre ok işareti veya klavye tuşları ile hareket etmiyorsa basit bir çözümü var; kalvye üzerinde Scroll Look tuşuna basılmalı.

Aslında ok ile değişiklik olsa bile ekrana yansımıyor, maus yada klevyenin oklarına basınca kursör hareket etmiyor gibi görülebilir. Sadece Scroll Look tuşuna basın ve ok işareti ile tuşların çalıştığını görebilirsiniz.

Codeigniter Saylama Pagination Nasıl Yapılır

PHP kodlama yaparken ilk etapta lazım olmasa da zaman geçtikçe veri artması ile bir sayfaya çok fazla veri içerik yüklemek sayfanın açılma süresini zorlaştıracak ve daha karmaşık bir görünüme neden olur.

Codeigniter ile pagination yani sayfalama yapmak için controller, model, view katmanlarında yapılması gerekenler;

public function index(){

		$this->load->Library("pagination");

		$config["base_url"] = base_url("referanslar/index");
		$config["total_rows"] = $this->Referans_model->get_count();
		$config["uri_segment"] = 3;
		$config["per_page"] = 3;
		$config["num_links"] =2;

		$this->pagination->initialize($config);
		$page = ($this->uri->segment(3)) ? $this->uri->segment(3) : 0;

		$this->data['results']= $this->Referans_model->get_records($config["per_page"], $page);
		$this->data['Links'] = $this->pagination->create_links();
		


		$this->data['content'] = 'referans';
		


		$this->load->view($this->layout, $this->data );
	}
public function get_count()
	{
		return $this->db->count_all_results($this->table); // tablodaki kayıt sayısını döndür
	}

	public function get_records($limit, $count)
	{
	return $this->db->limit($limit, $count)->get($this->table)->result();
	}
  <div class="clients-grid grid-gutter">
   <ul class="pagination post-pagination text-center mt-50">
    <?php foreach ($results as $key ): ?>
     <li>
      <?php echo $key->referans_ad ?>
     </li>
    <?php endforeach ?>
   </ul>
   <p class="waves-effect waves-light"><?php echo $Links; ?></p>
  </div>

 

Volkswagen Cam Suyu Çalışmıyor

Volkswagen araçlarda aslında tüm markalarda cam suyu eğer cam suyu motorunda bir sorun yoksa problem, cam suyunun çıktığı en uçta bulunan deliğin tıkalı olmasından kaynaklanır.

Cam suyu deliğinin tıkalı olup olmadığını anlamak için yapılması gereken, araç çalışır halde iken cam suyu düğmesine basın ve cam suyu motorundan ses gelip gelmediğini kontrol edin. Eğer cam suyunu gönderen motor çalışıyorsa veya bir delikten su geliyor diğerinden gelmiyorsa delik tıkanmıştır.

Bunun sebebi musluk suyu kullanmaktan kaynaklanıyor olabilir. Bu sorun ile karşılaşmamak için aracın cam suyu haznesine antifirizli cam suyu koymak gerekir.

Peki mevcutta cam suyu çıkış deliği tıkanmışsa ne yapılmalı, aracın kaputune takılı olan cam suyu çıkış memesini çıkartın ve borunun takıldığı yere bir kamış takın ve tuz ruhu gibi keskin bir çözücüyü dikkatlice azar azar dökün daha sonra birkaç saat bekleyin.

Muhtemelen delik açılacaktır.  Biraz deliğin açılması yeterlidir. Daha sonra araca antifirizli cam suyu koyup biraz çalıştırın. Zamanla delik iyice açılacaktır.