Tag Archives: visual studio random örneği

Visual Studio Random Örnek Kodları

Visual Studio Random Fonksiyonu ile rastgele sayılar üretilebilir. Basit oyunların temelini bu random fonksiyonunu kullanarak oluşturabilirsiniz. namespace ConsoleApplication2 {     class Program     {         static void Main(string[] args)         {           Random rastgele = new Random();             int tutulansayi = rastgele.Next(1,100);             int girilen, sayac = 0;             Console.Write(“sayı girin : “);             do… Daha fazla oku »