Honda arıza kodları

Yazar: | 4 Eylül 2015

P1106 Barometric Pressure Circuit Range/Performance
P1107 Barometric Pressure Circuit Low Input
P1108 Barometric Pressure Circuit High Input
P1121 Throttle Position Lower Than Expected
P1122 Throttle Position Higher Than Expected
P1128 MAP Lower Than Expected
P1129 MAP Higher Than Expected
P1149 Primary HO2S (Sensor 1) Circuit Range/Performance Problem
P1162 Primary HO2S (No. 1) Circuit Malfunction P1163
Primary HO2S (No. 1) Circuit Slow Response P1164
Primary HO2S (No. 1) Circuit Range/Performance P1165
Primary HO2S (No. 1) Circuit Range/Performance P1166
Primary HO2S (No. 1) Heater System Electrical P1167
Primary HO2S (No. 1) Heater System
P1168 Primary HO2S (No. 1) LABEL Low Input
P1169 Primary HO2S (No. 1) LABEL High Input
P1253 VTEC System Malfunction
P1257 VTEC System Malfunction
P1258 VTEC System Malfunction
P1259 VTEC System Malfunction
P1297 Electrical Load Detector Circuit Low Input
P1298 Electrical Load Detector Circuit High Input
P1300 Multiple Cylinder Misfire Detected
P1336 CSF Sensor Intermittent Interruption
P1337 CSF Sensor No Signal
P1359 CKP/TDC Sensor Connector Disconnection
P1361 Intermittent Interruption In TDC 1 Sensor Circuit
P1362 No Signal In TDC 1 Sensor Circuit
P1366 Intermittent Interruption In TDC 2 Sensor Circuit
P1367 No Signal In TDC 2 Sensor Circuit
P1381 Cylinder Position Sensor Intermittent Interruption
P1382 Cylinder Position Sensor No Signal
P1456 EVAP Emission Control System Leak Detected (Fuel Tank System)
P1457 EVAP Emission Control System Leak Detected (Control Canister
System) P1459 EVAP Emission Purge Flow Switch Malfunction
P1486 Thermostat Range/Performance Problem
P1491 EGR Valve Lift Insufficient Detected
P1498 EGR Valve Lift Sensor High Voltage
P1508 IAC Valve Circuit Failure
P1509 IAC Valve Circuit Failure
P1519 Idle Air Control Valve Circuit Failure
P1607 ECM/PCM Internal Circuit Failure A
P1655 SEAF/SEFA/TMA/TMB Signal Line Failure
P1656 Automatic Transaxle
P1660 Automatic Transaxle FI Signal A Circuit Failure
P1676 FPTDR Signal Line Failure
P1678 FPTDR Signal Line Failure
P1681 Automatic Transaxle FI Signal A Low Input
P1682 Automatic Transaxle FI Signal A High Input
P1686 Automatic Transaxle FI Signal B Low Input
P1687 Automatic Transaxle FI Signal B High Input
P1705 Automatic Transaxle Concerns
P1706 Automatic Transaxle Concerns
P1738 Automatic Transaxle Concerns
P1739 Automatic Transaxle Concerns
P1753 Automatic Transaxle Concerns
P1758 Automatic Transaxle Concerns
P1768 Automatic Transaxle Concerns
P1773 Automatic Transaxle Concerns
P1785 Automatic Transaxle Concerns
P1786 Automatic Transaxle Concerns
P1790 Automatic Transaxle Concerns
P1791 Automatic Transaxle Concerns
P1792 Automatic Transaxle Concerns
P1793 Automatic Transaxle Concerns
P1794 Automatic Transaxle Concerns
P1870 Automatic Transaxle Concerns
P1873 Automatic Transaxle Concerns
P1879 Automatic Transaxle Concerns
P1885 Automatic Transaxle Concerns
P1886 Automatic Transaxle Concerns
P1888 Automatic Transaxle Concerns
P1890 Automatic Transaxle Concerns
P1891 Automatic Transaxle Concerns

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir